FNs Globala mål för hållbar utveckling

Då Eskils levererar produkter till mer än 14 länder runt om i världen och därmed är en del av långtgående värdekedjor känner vi att en sådan global närvaro kräver globala ansvarfulla åtgärder. Sedan 2019 har Eskils åtagit sig att dels följa de tio principerna i FN:s Global Compact men även bidra i så stor utsträckning vi kan till att FN:s Globala Mål för Hållbar utveckling uppnås.

På initiativ av FN formulerade och antog det internationella samfundet 2015 17 globala mål för hållbar utveckling (SDG) vilka syftar till att utrota fattigdom och undernäring samt för att säkerställa en verkligt hållbar utveckling över sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensioner.

Eskils, precis som övriga bolag inom ACG Gruppen är engagerade i att minimera all påverkan vår verksamhet kan ha för att på något sätt bromsa övergången till den planerade framtid dessa mål åsyftar.

Vår uppdaterade hållbarhetsstrategi syftar till att stödja FN-målen och fokusera ytterligare på de områden där vi kan bidra positivt.
För att klara målen krävs samarbete mellan många aktörer, däribland vår verksamhet. Ett starkare engagemang för samarbete kommer krävas för att vi tillsammans ska nå dessa mål.
Vi är en liten organisation i en global värld vilket gör att vi måste förlita oss på många andra organisationer, däribland certifikat så som ISO, FSC, Svanen och BlueSign.

Vi har valt ut fyra mål att fokusera extra mycket på. Då dessa mål är tätt förknippade med vår kärnverksamhet tror vi även att det är här vi kan göra absolut störst skillnad, lokalt men även globalt.
Vi ser vårt arbete med klimatkompensation som ett mycket kraftfullt verktyg för att kunna göra skillnad globalt.

Globala Målen

Globala Målen logotyo

#7 Hållbar Energi för Alla

 

 

 

#10 Minskad Ojämlikhet

#13 Bekämpa Klimatförändringen

#15 Ekosystem & Biologisk Mångfald


Hör av dig så berättar vi mer