Eskils ingår i ACG-Gruppen AB som sedan 1961 drivs av Reimar Westerlind med familj. En stark, stabil och långsiktig ägare som ger oss unika möjligheter att utvecklas på en ständig föränderlig marknad. ACG-Gruppens filosofi är att ta ett aktivt och ansvarsfullt ägarskap genom att stödja Eskils utveckling av strategi, affärsplaner, målformulering och ledningsarbete.

ACG-Gruppens verksamhet bedrivs genom kundorienterade dotterbolag som är specialiserade inom väl avgränsade nischer, länder och kundsegment. Samtliga bolag har en genuin branscherfarenhet och teknisk specialistkompetens.

Den centrala målsättningen för alla dotterbolag är att skapa mervärde åt sina kunder genom att regelbundet anpassa, utveckla och kombinera olika produkter och tjänster med målsättningen att stärka kundernas lönsamhet. ACG-Gruppen arbetar decentraliserat, vilket innebär att affärsbesluten fattas i dotterbolagen nära kunder och leverantörer. Det skapar effektivitet, engagemang och utvecklar personalens goda entreprenörsanda och affärsmannaskap. Resultatet är att varje enskilt dotterbolag präglas av ovanligt starka och framtidsorienterade kulturer.

 

Läs mer här: