Hållbarhet

Hållbarhet hos Eskils innebär att ta ansvar för miljö, samhälle och ekonomi genom att ansvarsfullt bedriva vår verksamhet med långsiktig ekonomisk uthållighet.

Återinvestera för utveckling såväl i vår verksamhet som i samhället och miljön. Vi ska arbeta för att möta människors och samhällets behov idag utan att kompromissa på framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov.

Hållbarhet för Eskils innebär även att bidra till människors framtida ekonomiska trygghet, att vårt samhälle och samhällen runt om i världen tryggas, att ingen ska behöva leva i fattigdom eller under förtryck.

Vi skall så långt vår förmåga stäcker sig bedriva verksamheten på ett så ansvarsfullt sätt att vi tydligt anpassar oss till begränsningarna av planeten och skyddar vår miljö.
Med det menar vi att vi tillsammans med kunder och leverantörer i alla led aktivt skall arbeta för att öka vår resurseffektivitet och därmed minska vår påverkan på miljön.

Eskils har alltid haft miljöfrågorna högst på dagordningen och är idag bland de tryckerier som kommit längst i arbetet med att producera med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi lever upp till de högst ställda miljökriterierna – från valet av maskiner, papper och färger till att vi uteslutande använder grön el från Borås Elhandel. Vår moderna, energieffektiva fastighet värms dessutom upp av fjärrvärme från Borås Energi, märkt med Bra Miljöval som till stor del använder hushållsavfall som bränsle.

Vi skall genom vår aktiva leverantörsutvärdering fortsätta ställa krav på våra leverantörer och säkerställa att de lever upp till de krav på hållbarhet, både för samhället, ekonomin och miljön som vi ställer.
Det innebär även att vi ständig skall utveckla både vår personal, maskinpark samt genom utvecklingsprojekt tillsammans med våra leverantörer säkerställa att vi tar ansvar för miljön på bästa sätt, men även att vi genom att anpassa vår verksamhet för framtiden kan vara med och säkra ekonomisk trygghet för vår-, våra leverantörers- och våra kunders personal.

Hållbarhet för Eskils innebär även att bidra till människors framtida ekonomiska trygghet, att vårt samhälle och samhällen runt om i världen tryggas, att ingen ska behöva leva i fattigdom eller under förtryck.

Vi skall så långt vår förmåga stäcker sig bedriva verksamheten på ett så ansvarsfullt sätt att vi tydligt anpassar oss till begränsningarna av planeten och skyddar vår miljö.
Med det menar vi att vi tillsammans med kunder och leverantörer i alla led aktivt skall arbeta för att öka vår resurseffektivitet och därmed minska vår påverkan på miljön.

Eskils har alltid haft miljöfrågorna högst på dagordningen och är idag bland de tryckerier som kommit längst i arbetet med att producera med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi lever upp till de högst ställda miljökriterierna – från valet av maskiner, papper och färger till att vi uteslutande använder grön el från Borås Elhandel. Vår moderna, energieffektiva fastighet värms dessutom upp av miljöklok fjärrvärme från Borås Energi, som använder hushållsavfall som bränsle.

Vi skall genom vår aktiva leverantörsutvärdering fortsätta ställa krav på våra leverantörer och säkerställa att de lever upp till de krav på hållbarhet, både för samhället, ekonomin och miljön som vi ställer.

Det innebär även att vi ständig skall utveckla både vår personal, maskinpark samt genom utvecklingsprojekt tillsammans med våra leverantörer säkerställa att vi tar ansvar för miljön på bästa sätt, men även att vi genom att anpassa vår verksamhet för framtiden kan vara med och säkra ekonomisk trygghet för vår-, våra leverantörers- och våra kunders personal.

Läs mer om vårt miljösortiment

eco-line miljösortiment hållbarhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hör av dig så berättar vi mer